Eerste afhaalcoffeeshop in Amsterdam opent in stadsdeel Zuidoost

 

Op maandag 8 november 2021 opent Cannacenter Best Friends Zuidoost op de Hettenheuvelweg 35 in Zuidoost. Het is de tweede coffeeshop in stadsdeel Zuidoost. De coffeeshop verhuist van de Huidenstraat in stadsdeel Centrum naar Zuidoost als onderdeel van de Stedelijke Pilot Verplaatsing Coffeeshops. Doel van deze pilot is te onderzoeken op welke manier coffeeshops evenwichtig kunnen worden gespreid, aan welke voorwaarden coffeeshoplocaties moeten voldoen om overlast te voorkomen en om te experimenteren met nieuwe concepten zoals `alleen afhalen`. De coffeeshop aan de Hettenheuvelweg wordt een afhaallocatie voor cannabis.

Voldoen aan de eisen
De exploitant van de coffeeshop aan de Hettenheuvelweg start een nieuwe coffeeshop op een plek die voldoet aan de voorwaarden van de gemeente. Zo is de coffeeshop goed bereikbaar, zit er een horecabestemming op het pand en voldoet het aan alle bouwkundige eisen. Ook heeft de exploitant inmiddels onder andere een Bibob-toets doorlopen. Na de opening zal de gemeente nauwkeurig volgen of de bedrijfsvoering volgens de regels verloopt. Ook worden de gevolgen voor de omgeving nauwkeurig gemonitord door een onderzoeksbureau en is daarover overleg met de buurt. Na twee jaar besluit de burgemeester of de coffeeshop op deze plek mag blijven.

Tegengaan van straathandel
De gemeente is van mening dat de komst van een coffeeshop bijdraagt aan het scheiden van de markten van hard- en softdrugs. In Zuidoost worden softdrugs nu soms op straat verhandeld. Deze straathandel leidt niet alleen tot overlast, maar kent ook de risico`s van verkoop van harddrugs en verkoop van drugs aan minderjarigen. Met het vestigen van een coffeeshop wordt beoogd deze straathandel tegen te gaan.

 

(Gemeente Amsterdam, 8 november 2021)