Copyright, Privacy, Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden

 

Copyright
Foto`s op de website van Coffeeshop Toermalijn mogen op geen enkele manier gepubliceerd of heruitgegeven worden in eender welke vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van Stichting de Cirkel.

Privacy
Cookies geïnstalleerd op de client computer zijn `session-only`, dwz: cookies worden slechts voor de duur van de sessie in het Random Access Memory van de client computer bewaard en daaruit verwijderd zodra de browser op de client computer wordt afgesloten.

Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website met zorg wordt samengesteld, is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden content.

Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker van de website zich akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden:

  • De bezoeker van deze website verklaart dat hij een leeftijd heeft van 18 jaar of ouder.
  • De bezoeker van deze website verklaart dat hij geen aanstoot neemt aan expliciete foto`s van hasj en/of wiet en/of daaraan gerelateerde content.
  • De bezoeker van deze website verklaart dat zijn bezoek aan deze website op geen enkele wijze verband houdt met het verzamelen van belastend materiaal tegen en/of het in discrediet brengen van coffeeshop Toermalijn/Stichting De Cirkel.
  • De bezoeker van deze website verklaart dat hij begrijpt dat de inhoud van deze site uit louter informatieve, niet-commerciële content bestaat en deze als zodanig ervaren dient te worden.
  • De bezoeker van deze site verklaart dat hij begrijpt dat de foto`s op deze site slechts bedoelt zijn als `eye-candy` voor de cannabisliefhebber, geen enkele commerciële grondslag hebben en niet als aanstootgevend bedoeld zijn.
  • De bezoeker van deze website verklaart dat hij beseft dat hij op een website aanwezig is met aan cannabis gerelateerde content en dat hij niet abusievelijk op deze website terecht gekomen is. Tevens verklaart de bezoeker dat hij aan deze content geen aanstoot neemt, noch dat hij door deze content in de verleiding komt (meer) cannabis te (gaan) gebruiken.
De rechten van geciteerde content op deze website behoren toe aan de oorspronkelijke auteurs en/of de daarbij vermelde bronnen.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Stichting De Cirkel de content aanbiedt, dwz alleen via de URL: `www.toermalijn.com`, cq `toermalijn.com`. De enige directe paginaverwijzing die hiermee is toegestaan is derhalve: `www.toermalijn.com/index.html` cq `toermalijn.com/index.html`.
Deeplinking, inframing en overneming zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.